ADVOKÁTNÍ PRAXE

S ROZUMEM
A ROZVAHOU

image004

OBCHODNÍ PRÁVO

  • zakládání společnosti
  • řízení před obchodním rejstříkem
  • vztahy mezi společníky
  • obchodní smlouva
  • směnka a směnečné právo
  • půjčky a úvěry
  • řešení závazků a pohledávek
  • GDPR
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv

OBČANSKÉ PRÁVO

  • převod nemovitosti prohlášení vlastníka
  • smlouva o výstavbě
  • řízení před katastrálním úřadem
  • sepisování smlouvy
  • vypořádání spoluvlastnictví
  • zástava a ručitelský závazek
  • dědictví a dědické řízení
  • náhrada škod
  • půjčky a úvěry
  • řešení závazků a pohledávek
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv

RODINNÉ PRÁVO

  • rozvod a majetko-právní vypořádání
  • manželská smlouva
  • dohoda o vypořádání SJM
  • zúžení SJM
  • výživné a péče o děti
  • nakládání s majetkem dětí
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv

POJISTNÉ PRÁVO

  • pojistná událost a uplatňování nároků z pojistné události
  • zastupování u pojišťovny
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv

STAVEBNÍ PRÁVO

  • povolení stavby
  • změna stavby před dokončením, změna užívání stavby, rekonstrukce, renovace, přístavby, nástavby
  • úpravy památkové chráněných objektů
  • odstranění stavby
  • pozemky
  • projektová dokumentace
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv
  • stavební řízení

EXEKUCE

  • vymáhání pohledávek
  • zastupování v exekučním a insolvenčním řízení
  • kvalifikované upomínky
  • příprava a podání elektronického platebního rozkazu
  • prověření dlužníků v insolvenčním rejstříku a evidenci exekucí
  • zastoupení v řízení před rozhodci
  • podání návrhu na exekuci
  • návrh na soudní prodej zástavy
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv

Advokát Praha

Poskytujeme komplexní právní služby zaměřené na oblasti, kde máme tradici a dlouholeté zkušenosti. Důraz je kladen na individuální, neformální a osobní přístup ke klientovi se zřetelem na jeho oprávněné zájmy a potřeby. Ačkoliv je zastupování klienta před soudy a správními orgány samozřejmostí, dáváme přednost mimosoudním řešením problémů a sporů, vše v závislosti na konkrétní řešené věci. Nad rámec obvyklých právních služeb, s ohledem na úzkou spolupráci se specialisty zejména stavebních oborů a znalce, jsme schopni zajistit a vytvořit i podmínky pro rozhodovací procesy klienta, včetně nákupu a prodeje nemovitostí, reklamací a dalších oblastí, kde je odborného posouzení potřeba či je žádoucí. Spolupracovníky, včetně exekutorských úřadů a kolegů z řad advokátů vybíráme velmi pečlivě a využíváme služeb ve prospěch klienta pouze ve spolupráci s osvědčenými a solidními subjekty. Samozřejmostí je elektronická komunikace jak s klientem, tak i se soudy a správními orgány. Níže uvedená specifikace obsahu jednotlivých činností je uvedena pouze orientačně a je přizpůsobována individuálním potřebám a oprávněným zájmům klienta.

Advokát Praha - JUDr. Zuzana Greco

×

TOP