ADVOKÁTNÍ PRAXE

S ROZUMEM
A ROZVAHOU

image004

OBCHODNÍ PRÁVO

 • zakládání společnosti
 • řízení před obchodním rejstříkem
 • vztahy mezi společníky
 • obchodní smlouva
 • směnka a směnečné právo
 • půjčky a úvěry
 • řešení závazků a pohledávek
 • GDPR
 • zastupování před soudy
 • sepisování smluv

OBČANSKÉ PRÁVO

 • převod nemovitosti prohlášení vlastníka
 • smlouva o výstavbě
 • řízení před katastrálním úřadem
 • sepisování smlouvy
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • zástava a ručitelský závazek
 • dědictví a dědické řízení
 • náhrada škod
 • půjčky a úvěry
 • řešení závazků a pohledávek
 • zastupování před soudy
 • sepisování smluv

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvod a majetko-právní vypořádání
 • manželská smlouva
 • dohoda o vypořádání SJM
 • zúžení SJM
 • výživné a péče o děti
 • nakládání s majetkem dětí
 • zastupování před soudy
 • sepisování smluv

POJISTNÉ PRÁVO

 • pojistná událost a uplatňování nároků z pojistné události
 • zastupování u pojišťovny
 • zastupování před soudy
 • sepisování smluv

STAVEBNÍ PRÁVO

 • povolení stavby
 • změna stavby před dokončením, změna užívání stavby, rekonstrukce, renovace, přístavby, nástavby
 • úpravy památkové chráněných objektů
 • odstranění stavby
 • pozemky
 • projektová dokumentace
 • zastupování před soudy
 • sepisování smluv
 • stavební řízení

EXEKUCE

 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v exekučním a insolvenčním řízení
 • kvalifikované upomínky
 • příprava a podání elektronického platebního rozkazu
 • prověření dlužníků v insolvenčním rejstříku a evidenci exekucí
 • zastoupení v řízení před rozhodci
 • podání návrhu na exekuci
 • návrh na soudní prodej zástavy
 • zastupování před soudy
 • sepisování smluv

Advokát Praha

Poskytujeme komplexní právní služby zaměřené na oblasti, kde máme tradici a dlouholeté zkušenosti. Důraz je kladen na individuální, neformální a osobní přístup ke klientovi se zřetelem na jeho oprávněné zájmy a potřeby. Ačkoliv je zastupování klienta před soudy a správními orgány samozřejmostí, dáváme přednost mimosoudním řešením problémů a sporů, vše v závislosti na konkrétní řešené věci. Nad rámec obvyklých právních služeb, s ohledem na úzkou spolupráci se specialisty zejména stavebních oborů a znalce, jsme schopni zajistit a vytvořit i podmínky pro rozhodovací procesy klienta, včetně nákupu a prodeje nemovitostí, reklamací a dalších oblastí, kde je odborného posouzení potřeba či je žádoucí. Spolupracovníky, včetně exekutorských úřadů a kolegů z řad advokátů vybíráme velmi pečlivě a využíváme služeb ve prospěch klienta pouze ve spolupráci s osvědčenými a solidními subjekty. Samozřejmostí je elektronická komunikace jak s klientem, tak i se soudy a správními orgány. Níže uvedená specifikace obsahu jednotlivých činností je uvedena pouze orientačně a je přizpůsobována individuálním potřebám a oprávněným zájmům klienta.

Advokát Praha - JUDr. Zuzana Greco

×

TOP