Pojistné právo

Komplexní řešení pojistných událostí, posuzování pojistných smluv a nároků z pojištění apod.

  • pojistná událost a uplatňování nároků z pojistné události
  • zastupování u pojišťovny
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv
×

TOP