Občanské právo

Komplexní řešení občanskoprávní problematiky, zejména sepisování smluv, řešení majetkoprávních vztahů, včetně problematiky katastrálního práva a práva nemovitostí a práva spotřebitelů apod.

 • převod nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, ...) 
 • prohlášení vlastníka a smlouva o výstavbě
 • řízení před katastrálním úřadem (vklad do katastru nemovitostí ...)
 • sepisování smlouvy
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • zástava a ručitelský závazek
 • dědictví a dědické řízení
 • náhrada škod
 • půjčky a úvěry
 • řešení závazků a pohledávek
 • zastupování před soudy
 • sepisování smluv
×

TOP