Stavební právo

Komplexní řešení problematiky stavebního práva nejen po stránce procesu stavebního řízení, ale i po stránce stavební činnosti a jejich výsledků, tedy včetně reklamací odvedeného stavebního díla, náhrad škody apod.

  • povolení stavby
  • změna stavby před dokončením, změna užívání stavby, rekonstrukce , renovace, přístavby, nástavby.
  • úpravy památkové chráněných objektů
  • odstranění stavby
  • pozemky
  • projektová dokumentace
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv
  • stavební řízení
×

TOP