Exekuce

Komplexní právní servis v oblasti exekučního a insolvenčního práva, včetně řešení pohledávek a závazků ( dluhů), sepisování návrhů na zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení.

  • vymáhání pohledávek
  • zastupování v exekučním a insolvenčním řízení
  • kvalifikované upomínky
  • příprava a podání elektronického platebního rozkazu
  • prověření dlužníků v insolvenčním rejstříku a evidenci exekucí
  • zastoupení v řízení před rozhodci
  • podání návrhu na exekuci
  • návrh na soudní prodej zástavy
  • zastupování před soudy
  • sepisování smluv
×

TOP